Calculadora de tracció

DADES DE L'ÚLTIM MÉS
CAPTAR

Nous clients :

 
RETENIR

Clients últim mes (MAU) :

Mètrica de duració:

Abandonament :

%

Duració del client :

mesos
 
MONETITZAR

Ingressos :

 
COSTS

Costs de marketing :

Costs variables (sense mkt) :

Costs fixes :

MÈTRIQUES Y UNITATS ECONÒMIQUES
TRACCIÓ A PETITA ESCALA
ARPU :
LTV/CAC :
LTV/Costs (sense CAC):
 
COMPTE DE RESULTATS DE CLIENT
  ACTUAL +12 meses
LTV :
CAC :
Cost variable:
Cost fixe:
Benefici / Pèrdua
 
CREIXEMENT
 

Tens una idea al cap, un projecte en marxa o una empresa per digitalitzar?

CONTACTAR